Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Sport

Sport

"Een leven lang met plezier en verantwoord sporten"

Wat speelt er?

  • Berkelland staat bekend om haar vitale verenigingsleven. Het lidmaatschap van sportverenigingen in de gemeente Berkelland loopt sinds 2011 geleidelijk terug. Op 1-1-2016 waren 12.761 inwoners lid van een sportvereniging.
  • Het aantal jeugdleden blijft stabiel; dit is gezien de ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’ van onze samenleving een positief feit.
  • Ontmoeten van mensen is een belangrijke voorwaarde voor een sterke samenleving. Vernieuwende vormen van samenwerking (synergie) en naoberschap binnen sportverenigingen zijn nodig om sportverenigingen vitaal te houden.
  • Naast fysieke en mentale effecten hebben sport en bewegen ook sociaal maatschappelijke effecten. In de visie van positieve gezondheid komen een aantal elementen terug: eigen regie, zingeving, maatschappelijke participatie, sociale activering, welzijn, fysieke/mentale gezondheid en een gezonde leefstijl.
  • Er is meer ruimte voor eigen initiatieven van inwoners, bedrijven en verenigingen. (Sport)verenigingen worden steeds zelfstandiger en toekomstbestendiger. Hierdoor wordt de taak en financiële bijdrage van de gemeente kleiner.
  • De privatisering en revitalisering van buitensportaccommodaties is afgerond.

Speerpunten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2018 Wijzigingen Voorjaarsnota Begroting na Voorjaarsnota
Lasten
Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners -20 0 -20
Loonkosten van het programma Sport -174 0 -174
Rente en afschrijving van het programma Sport -176 0 -176
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen -82 -4 -86
Beheren van gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties -419 -337 -756
Inzet van sport en beweging om gezondheidsachterstanden te verkleinen -947 -67 -1.013
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland -79 0 -79
Totaal Lasten -1.896 -408 -2.303
Baten
Beheren van gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties 269 0 269

Kaders die de raad heeft vastgesteld

 

Beleidskaders

Vastgesteld

Sportkader Achterhoek in Beweging 2016-2020

Collegebesluit dec 2015 en gemeenteraad v.k.a. jan. 2016

Uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging

 2015

Revitalisering sportpark De Bijenkamp

 Oktober 2013

Kadernotitie ‘Inzet Combinatiefunctionarissen Brede Impuls Berkelland’

 2017