Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme

"Berkelland heeft grote aantrekkingskracht"

Wat speelt er?

  • Het kleinschalige en diverse aanbod van dag- en verblijfstoerisme bundelen in een aantal thema’s.
  • Het bedrijfsleven heeft ongeveer 5 jaar (crisis) achterstand van nieuwe investeringen op bedrijfsniveau. Het kwaliteitsniveau van het toeristisch en recreatief aanbod loopt daardoor achter.
  • Recreanten willen telkens iets nieuws beleven.
  • Nieuwe technieken bieden nieuwe ICT toepassingen voor de sector.
  • Groei van bestedingen komt van senioren en opkomende markten.
  • Veelbelovende initiatieven vragen om financiële en eenmalige ondersteuning van de gemeente.

Speerpunten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2018 Wijzigingen Voorjaarsnota Begroting na Voorjaarsnota
Lasten
Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod -96 0 -96
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel -153 0 -153
Loonkosten van het programma Recreatie en toerisme -363 0 -363
Totaal Lasten -612 0 -612
Baten
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel 2 0 2