Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

"Meedoen en werk voor iedereen"

Wat speelt er?

  • Bereikbaarheid
    Fysieke en digitale bereikbaarheid in heel Berkelland zijn noodzakelijk voor zowel inwoners als bedrijven. Dit bepaalt mede of werknemers of bedrijven hier blijven, doorgroeien of zich hier vestigen. Daarom blijft bereikbaarheid een topprioriteit.
  • Ontwikkeling werkgelegenheid
    Hoewel de werkgelegenheid weer iets toeneemt, is het voor veel werklozen nog steeds lastig om werk te vinden. Ook op de langere termijn blijft er sprake van een ruime arbeidsmarkt (meer werkzoekenden dan vacatures) Door een veranderende samenstelling van de beroepsbevolking en veranderingen in de vraag naar werknemers is het van groot belang om alles in het werk te stellen om het aanbod te laten matchen op de vraag. Ook kwetsbare groepen krijgen kansen en doen mee.
  • Samenwerking en regionale profilering
    We kunnen meer bereiken als ondernemers, organisaties en lokaal, regionale, euregionale overheden en provincie met elkaar samenwerken. Zo wordt er door deze partijen hard gewerkt aan een nieuwe profilering van de Achterhoek als SmartHub Achterhoek: de Achterhoek excelleert in Smart Industry, waarvan niet alleen de maakindustrie de vruchten plukt, maar ook andere sectoren zoals de zorg en de agrofood.

Speerpunten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2018 Wijzigingen Voorjaarsnota Begroting na Voorjaarsnota
Lasten
Kwetsbare groepen kunnen meedoen. -198 0 -198
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is -11 0 -11
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. -21 0 -21
Versterken van industrieterreinen. -390 0 -390
Faciliteren van een ondernemersfonds 2018. -15 0 -15
Profileren en stimuleren van de maakindustrie (en andere sectoren) via Smart Industry. -20 0 -20
Samenwerken met Duitsland. -12 0 -12
Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling duurzame energie -20 0 -20
Stimuleren van ontwikkelingen van bestaande en nieuwe bedrijven. -30 0 -30
Voortdurend koppen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) -14.034 -1.523 -15.557
We zoeken samen met andere partijen naar werkplekken voor medewerkers die voorheen bij Hameland, beschut binnen, werkten -1.075 600 -475
Investeren in mensen en kennis voor de toekomst -716 0 -716
We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een SW indicatie een goede werkplek vindt -259 0 -259
Loonkosten van het programma Economie en werkgelegenheid -7.832 0 -7.832
Rente en afschrijving van het programma Economie en werkgelegenheid -1.763 0 -1.763
Totaal Lasten -26.398 -923 -27.321
Baten
Kwetsbare groepen kunnen meedoen. 30 0 30
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is 0 0 0
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. 54 0 54
Versterken van industrieterreinen. 501 0 501
Voortdurend koppen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) 8.377 182 8.560
We zoeken samen met andere partijen naar werkplekken voor medewerkers die voorheen bij Hameland, beschut binnen, werkten 1.467 -159 1.308
Investeren in mensen en kennis voor de toekomst 143 0 143
Totaal Baten 10.573 23 10.596

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Economische Agenda 2016-2020

Vastgesteld door de raad op 14 juni 2016