Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Cultuur

Cultuur

"Alle inwoners kunnen cultuur beleven. Cultuur gaat om kunst, muziek, lezen, evenementen, monumenten, erfgoed en ons landschap"

Wat speelt er?

 • Cultuur is van iedereen.
  Cultuur is van essentieel belang voor onze samenleving. Ook voor onze nieuwkomers is het belangrijk dat zij in aanraking komen met het Berkellandse culturele leven.
 • Cultuur is divers
  Cultuur is verweven met onze tradities, monumenten en het landschap en kan lokaal (per kern) verschillen.  
 • Cultuur voor alle kinderen.
  Alle kinderen komen in aanraking met lezen en muziek.
 • Initiatieven vanuit de samenleving.
  Cultuur is alles wat mensen verbindt. De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners en organisaties zodat het culturele aanbod zo breed mogelijk is.

Speerpunten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2018 Wijzigingen Voorjaarsnota Begroting na Voorjaarsnota
Lasten
Door samenwerking in combinatiefucnties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van basismuziekonderwijs en leesbevordering van 4 t/m 14 jarigen -232 0 -232
De bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers. -561 -34 -595
Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met ht basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn. -35 0 -35
Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en Stichting Muziek en KunstWijs -220 -15 -235
Behouden van kennisoverdracht en communicatie over (de waarde van) erfgoed en het subsidiëren van het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers. -230 0 -230
Deelnemen aan het Cultuur- en erfgoedpact -11 0 -11
In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten -277 -10 -287
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden -166 -5 -171
Loonkosten van het programma Cultuur -173 0 -173
Rente en afschrijving van het programma Cultuur -9 0 -8
Totaal Lasten -1.913 -64 -1.977
Baten
De bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers. 5 0 5
In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten 38 0 38
Totaal Baten 43 0 43

Kaders die de raad heeft vastgesteld

 

Beleidskaders Vastgesteld
Archeologie in de gemeente Berkelland 2015
kaartbijlage 3, blad 1 ,,
kaartbijlage 3, blad 2 ,,
kaartbijlage 3, blad 3 ,,
kaartbijlage 3, blad 4 ,,
kaartbijlage 3, blad 5 ,,

Berkelland beschreven

2011

Archeologie met beleid

2012

Cultuurvisie

2008

Beleidsvisie Bibliotheek Oost-Achterhoek

2015

Kadernotitie ‘Inzet Combinatiefunctionarissen Brede Impuls Berkelland’

2017

Beleidskader Algemene Muzikale Vorming  2018-2022

2017