Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Sport

Sport

"Een leven lang met plezier en verantwoord sporten"

Algemeen

Speerpunten

Speerpunten

 • Meer inwoners voldoen aan de Nederlands Norm Gezond Bewegen;
 • Meer inwoners hebben een gezond gewicht;
 • Het aantal ‘schoolgerichte’ sportverenigingen is vergroot;
 • De sportparticipatie voor inwoners tot 19 is gelijk gebleven;
 • De sportparticipatie voor inwoners vanaf 19 jaar is gestegen.

Speerpunten

 • Lopende privatiserings- en revitaliseringsprojecten buitensport ronden wij af;
 • Voor de binnensport grijpen wij natuurlijke momenten aan om de binnenpost andere te organiseren.

Speerpunten

 • De financiële positie van inwoners is geen belemmering voor sportdeelname;
 • Met Achterhoek in Beweging willen wij de Achterhoek beter positioneren op het gebied van sport, bewegen en gezondheid;
 • Een beperking is geen belemmering voor sportdeelname.

Speerpunten

 • Bewustwording bij en ondersteuning van sportverenigingen om te anticiperen op de effecten van krimp van ledenaantallen;
 • Sterke en vitale sportverenigingen

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting 2017 Wijzigingen Begroting 2017 Gewijzigde begroting 2017 MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners -198 0 -198 -198 -178 -178
Toekomstbestendige sportverenigingen -79 0 -79 -79 -79 -79
Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd -590 -236 -826 -590 -590 -590
Totaal lasten -866 -236 -1.103 -866 -846 -846
Baten Actuele begroting 2017 Wijzigingen Begroting 2017 Gewijzigde begroting 2017 MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners 0 0 0 0 0 0
Toekomstbestendige sportverenigingen 0 0 0 0 0 0
Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd 269 0 269 269 269 269
Totaal baten 269 0 269 269 269 269
Resultaat -598 -236 -834 -598 -578 -578