Meer
Publicatiedatum: 26-04-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

"Berkelland bruist van de energie"

Algemeen

Het doel om op 31-12-2018 voor 1/3 energieneutraal te zijn in Berkelland beoordelen op basis van de ontwikkeling van het elektriciteits- en gasverbruik sinds 2011. De stand van zaken is: we zitten voor elektriciteit in de bebouwde omgeving eind 2015 op 18% van onze doelstelling en voor gasbesparing eind 2015 op 54% van onze doelstelling 1/3 bespaard of duurzaam opgewekt te hebben voor de doelstelling eind 2018. Over de periode 2011 tot en met  2015 was dat gemiddeld voor elektriciteit 3,6% en voor gas 10,8% per jaar. Voor gas heeft zich al een sterke trendbreuk voorgedaan. Bij een lineaire trend betekent dit dat vanaf 2016 t/m 2018 de besparing  en duurzame opwekking van elektriciteit  jaarlijks met 27,3% per jaar moet toenemen om het doel 1/3 energieneutraal in eind 2018 te halen. Voor gas moet de besparing daarvoor met 15,3 % per jaar toenemen. 2016 –waarin het EUP van kracht werd– is nog niet in die monitoring is opgenomen. De lineaire trend wordt beïnvloedt door de snelle maatschappelijke ontwikkelingen (bijv. nieuw rijksbeleid),  gemeentelijk stimuleringsbeleid met voorlichting, subsidies en leningen én het nog ontbreken van een nieuw ruimtelijk kader.  Er zijn vele factoren die het werkelijk investeren bepalen. 

We constateren op basis van initiatieven die we kennen  dat er in toenemende mate sprake is van plannen en investeringsbereidheid voor grotere projecten met  zon, biomassa en ook wind, door bedrijven en inwoners uit onze gemeente . Om de doelstelling te halen is vaststelling van nieuwe ruimtelijke beleidsregels nodig voor grote opwekprojecten. Met grote installaties kan dan harder op de doelstelling worden ingelopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunten

De gemeente neemt haar rol door voorbeeld te zijn en (maatschappelijk) initiatief aan te jagen

  • We stellen middelen beschikbaar voor het faciliteren van duurzame energie-opwekinstallaties die robuust en zichtbaar bijdragen aan onze ambitie;
  • De gemeente geeft het voorbeeld door tot 2019 de openbare verlichting energiezuiniger te maken met 690 LED’s en dimmers. Daarnaast onderzoeken we 35 gemeentelijke gebouwen met de doelstelling ze energieneutraal te maken en schaffen we drie elektrische voertuigen aan.
  • Puur stimulerende, aanjagende en ondersteunende rol. Tot en met 2018 zoeken we meer aansluiting met bestaande netwerken. We gaan nieuwe relaties aan met partijen die bijdragen aan de doelstelling in m3 en kWh. We stimuleren initiatieven die de collectieve betrokkenheid bij een energieneutraal Berkelland verder verhogen.

Het vliegwiel wordt in beweging gezet door energiebesparing en opwekking van duurzame energie in woningen, instellingen en bedrijven

  • Stimuleren om voor 2019 85 miljoen kilowattuur (elektriciteit) en circa 13 miljoen m3 aan aardgasverbruik (warmte) duurzaam op te wekken en/of te besparen. Dit realiseren we door tot 2019 bij 1500 woningen (van voor 1980) een energierenovatie uit te voeren. Bovendien realiseren we 7000 aansluitingen voor zonne-energie bij woningen en bedrijven;
  • Realiseren van verbindingen van het EUP met de woonagenda en ontwikkelagenda’s voor de 4 kernen. Ook verbanden leggen met het ontwikkelprogramma plattelandsontwikkeling, de agenda van de OGO en de economische agenda.