Meer
Publicatiedatum: 26-04-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Leefomgeving

Leefomgeving

"Een prettige woon– en leefomgeving in de gemeente Berkelland"

Algemeen

Speerpunten

Bereikbaarheid via vervoersystemen

 • Alle woningen, bedrijven en voorzieningen in Berkelland voor iedereen bereikbaar zijn, ook zonder eigen auto of ander eigen vervoer.

Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk

 • Buurt– en dorpsorganisatie zorgen zelf voor inrichting of onderhoud met een buurtbudget;
 • Kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum is op orde;
 • Kinderen kunnen veilig spelen in de buurt.

Omgevingsbeleid draagt bij aan leefbaarheid

De nieuwe Omgevingswet zal naar verwachting voorjaar 2019 in werking treden en heeft vier doelen:

 • versnellen en verbeteren van besluitvorming
 • samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving;
 • vergroten bestuurlijke afwegingsruimte;
 • inzichtelijkheid, voorspelbaarheid, gebruiksgemak.

De Omgevingswet heeft vergaande gevolgen voor de huidige manier van besturen, organiseren en communiceren van gemeenten. De Implementatie van de Omgevingswet vraagt behoorlijk wat van gemeentes. Ze wordt ook wel ‘de vierde transitie’ genoemd. Niet alleen de wetgeving verandert, maar ook de rollen die overheden ten opzichte van elkaar en van hun inwoners hebben, alsook de digitalisering.

Vitale leefomgeving: versterken/ opstarten dorpsnetwerken (buurt– en dorpsorganisatie) en agendavorming per kern door inwoners

 • Dorpsnetwerken (buurt– en dorpsorganisatie) in de 4 grotere kernen krijgen;
 • De dorpsnetwerken leveren een integrale gebiedsagenda aan;
 • De dorpsnetwerken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording van de agenda (gebiedscyclus) in samenspel met andere partijen.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting 2017 Wijzigingen Begroting 2017 Gewijzigde begroting 2017 MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk -91 0 -91 -91 -91 -91
Totaal lasten -91 0 -91 -91 -91 -91
Baten Actuele begroting 2017 Wijzigingen Begroting 2017 Gewijzigde begroting 2017 MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -91 0 -91 -91 -91 -91