Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Cultuur

Cultuur

"Alle inwoners kunnen cultuur beleven. Cultuur gaat om kunst, muziek, lezen, evenementen, monumenten en ons landschap"

Algemeen

Begin mei zijn de meerjarenonderhoudsplannen van twee dorpshuizen gereed gekomen. Daarnaast zijn voor deze dorpshuizen vitaliteitsscans uitgevoerd en medio mei opgeleverd. Conform afspraak met uw Raad leiden deze onderzoeken tot een maatwerkoplossing per dorpshuis. Deze maatwerkadviezen worden voor de zomer aan uw Raad aangeboden. Zoals in de brief van 9 maart 2017 aan uw Raad aangegeven, kan een oplossingsrichting zijn om per dorpshuis eenmalig in groot onderhoud te voorzien. Uiteraard is dit afhankelijk van de samenhang met andere maatregelen zoals in de brief omschreven, en verschilt dit per dorpshuis (maatwerk dus). De eerste bevinding op basis van de onderhoudsplannen is dat er substantiële incidentele middelen nodig zijn om maatwerk te kunnen leveren. Wij zullen de Raad in die maatwerkadviezen voorstellen deze incidentele uitgaven incidenteel te dekken uit de algemene reserve.

Speerpunten

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting 2017 Wijzigingen Begroting 2017 Gewijzigde begroting 2017 MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur -1.048 0 -1.048 -1.048 -1.048 -1.048
Inwoners blijven culturele initiatieven ontwikkelen -697 -59 -756 -697 -697 -697
Totaal lasten -1.744 -59 -1.804 -1.744 -1.744 -1.744
Baten Actuele begroting 2017 Wijzigingen Begroting 2017 Gewijzigde begroting 2017 MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur 5 0 5 5 5 5
Inwoners blijven culturele initiatieven ontwikkelen 14 0 14 14 14 14
Totaal baten 18 0 18 18 18 18
Resultaat -1.726 -59 -1.786 -1.726 -1.726 -1.726