Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens

Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens

  • Vaststellen Handboek Privacybescherming
  • Bijhouden register van gegevensverwerking