Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Terug

Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens

Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens

  • Vaststellen Handboek Privacybescherming
  • Bijhouden register van gegevensverwerking