Meer
Publicatiedatum: 09-10-2018

Inhoud

Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens

Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens

  • Vaststellen Handboek Privacybescherming
  • Bijhouden register van gegevensverwerking