Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Terug

Verbeteren inzicht in financiële resultaten van lopende grondexploitaties

Verbeteren inzicht in financiële resultaten van lopende grondexploitaties

De economische crisis en de demografische ontwikkelingen maken duidelijk dat de bewaking van de grondexploitaties van groot belang is. Minimaal jaarlijks actualiseren we de gemeentelijke exploitatiebegrotingen. Via de jaarrekening leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar. We nemen maatregelen om de rapportage van de resultaten verder te verbeteren. We baseren ons daarbij op de adviezen van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording [BBV].