Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Toegankelijk maken / ontsluiten van de  cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten.

Toegankelijk maken / ontsluiten van de cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten.

In 2018 zullen deze documenten voor onze inwoners en hun verbanden digitaal toegankelijk zijn.