Meer
Publicatiedatum: 09-10-2018

Inhoud

Toegankelijk maken / ontsluiten van de  cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten.

Toegankelijk maken / ontsluiten van de cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten.

In 2018 zullen deze documenten voor onze inwoners en hun verbanden digitaal toegankelijk zijn.