Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Kostenneutraal verwerken grondexploitaties

Kostenneutraal verwerken grondexploitaties

In de begroting voor het jaar 2018 is het onderdeel grondexploitatie zogenaamd kostenneutraal opgenomen: per saldo wordt geen verlies of winst verwacht. Een verklaring daarvoor is dat de uitgaven en inkomsten tijdens de looptijd worden gemuteerd op de boekwaarde. Winsten worden pas verantwoord als het resultaat werkelijk is gerealiseerd, verliezen worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Totaal verwachten we voor alle lopende grondexploitaties in 2018 circa € 430.000,- uitgaven en € 1.530.000,- opbrengsten. Volgens de huidige planningen worden in 2018 geen complexen volledig afgerond. Dit betekent dat in dat jaar naar verwachting geen winsten kunnen worden verantwoord.