Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Deelnemen in het Openbaar Lichaam vuilverwerking Noord Oost Achteroek

Deelnemen in het Openbaar Lichaam vuilverwerking Noord Oost Achteroek

Aandachtspunten en ontwikkelingen

  • De Regio Achterhoek is verantwoordelijk voor de gesloten regionale stortplaatsen de Langenberg, ’t Wald en ‘t Bellegoor. Op 1 januari 2019 neemt de provincie Gelderland de verantwoordelijkheid van de Regio Achterhoek voor wat betreft de Langenberg over. De besturen van de stortplaatsen ‘t Wald en ’t Bellegoor willen het eigendom en de nazorgtaken overdragen en hebben in het verleden ingestemd met overdracht aan de Regio Achterhoek.
  • Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek heeft besloten de nazorgtaak voor de drie stortplaatsen versneld over te willen dragen aan de provincie.
  • Na formele overdracht kan de gemeenschappelijke regeling OLVNOA worden geliquideerd.

Bijdrage per inwoner (totaal gemeente)

Niet van toepassing

Overige bijdragen per inwoner

De kosten van beheer en nazorg worden verantwoord via de jaarrekening en begroting van de Regio Achterhoek. Binnen OLVNOA zelf vinden geen noemenswaardige activiteiten meer plaats. De gemeente beheert de financiële reserves van OLVNOA.

Kernactiviteiten van de organisatie

  • Het beheer en de nazorg voor de gesloten vuilstortplaats ’t Bellegoor, gelegen aan de Deventer Kunstweg 2 in Eibergen.

Website / vestigingsplaats

www.vnog.nl / Borculo

Deelnemers

Berkelland en Oost-Gelre

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Toegekende bevoegdheden

Het bestuur is bevoegd alle besluiten te nemen en overeenkomsten aan te gaan tot uitvoering van zijn taak omschreven in artikel 1 van de regeling

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

€ 3,5 miljoen - € 0,- Het eigen vermogen is niet vrij beschikbaar maar dient om eeuwigdurend in de nazorg van de stortplaats te kunnen voorzien. Per medio 2014 is het vermogen rentedragend overgeheveld naar de provincie Gelderland.

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

 

Coördinatie

Planeconoom Team projecten

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

 

Planning behandeling begroting 2018

Niet van toepassing

Begrotingskaders

Niet van toepassing

Concept

Niet van toepassing

Definitief

Niet van toepassing