Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Beoordelen weerstandsvermogen reserve grondexploitatie

Beoordelen weerstandsvermogen reserve grondexploitatie

De algemene reserve bouwgrondexploitatie bedraagt op 1 januari 2017 € 1.777.000,-. Het berekende risico ligt – afhankelijk van het scenario - in de bandbreedte van € 2.700.000,- tot ruim € 2.900.000,-. Ook als in de beoordeling 50% van de verwachte toekomstige positieve resultaten wordt meegenomen is het weerstandsvermogen matig.