Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg B.V. goed uitoefenen

Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg B.V. goed uitoefenen

Aandachtspunten en ontwikkelingen

  • De grondverkoop is mede afhankelijk van economische omstandigheden.
  • De aanleg van de N18 en de aansluiting op het bedrijventerrein. De afwikkeling van verkeersstromen via de Deventer Kunstweg is aandachtspunt.
  • Binnen het bedrijventerrein is een historische Circumvallatielinie gelegen. Over de financiële consequenties hiervan moeten samen met gemeente Oost Gelre afspraken worden gemaakt.
  • Het Regionale Programma Bedrijventerreinen laat een overschot aan (mogelijke) capaciteit zien. De Laarberg heeft hierdoor 20 ha aan potentiële capaciteit voor bedrijven geschrapt. Nieuwe ontwikkelingen in de regio die zouden kunnen concurreren met de belangen van de Laarberg worden kritisch gevolgd.

Aandelen

€ 9.000 (90 aandelen van € 100)

Geschat dividend 2018

Nihil

Kernactiviteiten van de organisatie

  • Ontwikkelen van Regionaal bedrijventerrein Laarberg

Website / vestigingsplaats

www.laarberg.nl / Lichtenvoorde

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

 € 18.605- € 6.617

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

 

Coördinatie

Planeconoom Team projecten

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Boer

Begrotingskaders

Directie

Concept

Directie

Definitief

Vergadering van Aandeelhouders