Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Aandeelhouderschap van Bank Nederlandse Gemeenten goed uitoefenen

Aandeelhouderschap van Bank Nederlandse Gemeenten goed uitoefenen

Aandachtspunten en ontwikkelingen
Geen

Aandelen

305.877 aandelen van € 2,50

Geschat dividend 2017

€ 200.000

Kernactiviteiten van de organisatie

  • BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers.
  • BNG verleent financiële diensten op maat voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen, provincies en andere decentrale overheidsinstellingen.

Website / vestigingsplaats

www.bng.nl / Den Haag

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

€ 4.486.000.000 – € 149.514.000.000

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

 € 4.486.000.000 – € 149.514.000.000

Coördinatie

Financieel beleidsmedewerker Team financiën

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Boer: Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering

Begrotingskaders

NVT

Concept

NVT

Definitief

NVT