Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme

"Berkelland heeft grote aantrekkingskracht"

Wat speelt er?

 • Het kleinschalige en diverse aanbod van dag- en verblijfstoerisme bundelen in een aantal thema’s.
 • Het bedrijfsleven heeft ongeveer 5 jaar (crisis) achterstand van nieuwe investeringen op bedrijfsniveau. Het kwaliteitsniveau van het toeristisch en recreatief aanbod loopt daardoor achter.
 • Recreanten willen telkens iets nieuws beleven.
 • Nieuwe technieken bieden nieuwe ICT toepassingen voor de sector.
 • Groei van bestedingen komt van senioren en opkomende markten.
 • Veelbelovende initiatieven vragen om financiële en eenmalige ondersteuning van de gemeente.

Speerpunten

1. Uitvoeren van de vrijetijdsagenda

Wat willen we bereiken?

 • Op maat gesneden belevingsconcepten voor recreanten.

2. Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod

Wat willen we bereiken?

 • Het aanbod voldoet aan de behoeften van de gast.
 • Er zijn meer overnachtingen en bestedingen van dag- en verblijfstoerisme.
 • Investeringen om de kwaliteit te verhogen.
 • Innovatie van producten en businessmodellen.
 • Bewerkstelligen van crossovers / koppelen van aanbod.
 • Investeren in mensen, vakmanschap en waardering van de gast.

3. Meerwaarde door samenwerking

Wat willen we bereiken?

 • Faciliteren dat ondernemers nieuwe verdienmodellen ontwikkelen door het bijdragen aan verbindingen tussen ondernemers en arrangementen.
 • Grensoverschrijdend samenwerken op vier thema’s: cultuur, toerisme, educatie en economie.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod -75 -96 -96 -96 -96 -96
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel -127 -153 -153 -153 -153 -153
Loonkosten van het programma Recreatie en toerisme 0 -387 -363 -363 -363 -363
Rente en afschrijving van het programma Recreatie en toerisme 40 0 0 0 0 0
Totaal lasten -162 -636 -612 -612 -612 -612
Baten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod 0 0 0 0 0 0
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel 0 2 2 2 2 2
Loonkosten van het programma Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0
Rente en afschrijving van het programma Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 0 2 2 2 2 2
Resultaat -162 -634 -610 -610 -610 -610