Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur

Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur

"Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving"

Wat speelt er?

  • De Doe-het-samen-samenleving gaat over aansluiten op kennis, inzet, ervaring en behoefte van inwoners. De gemeente bepaalt en regelt minder, gaat ‘naar buiten’ en is partner in de samenleving.
  • De Doe-het-samen-samenleving vraagt om een andere rol van de gemeentelijke organisatie, om bestuurlijke vernieuwing en inzet van inwoners, college, gemeenteraad en medewerkers.
  • Het ontwikkelprogramma biedt ruimte om te experimenteren met hoe de eigentijdse rol van de gemeente er uit kan zien bij verschillende initiatieven.
     

Speerpunten

2. Samenwerking

Wat willen we bereiken?

  • Inwoners waarderen de wijze waarop de gemeente samenwerking zoekt en inwoners betrekt in 2018 met een 6,5 (Burgerpeiling waar staat je gemeente, 2016: 6,2, landelijk gemiddelde 2016: 6,1 ).
  • De gemeente doet - waar nodig - actief mee met initiatieven en projecten die inwoners belangrijk vinden.
  • De aanpak van gemeente brede vraagstukken doen we samen in een transparant proces.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Veranderde samenleving, vernieuwd bestuur -54 -50 -50 0 0 0
Totaal lasten -54 -50 -50 0 0 0
Baten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Veranderde samenleving, vernieuwd bestuur 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -54 -50 -50 0 0 0

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Plan van aanpak Actief in de Doe-het-samen samenleving

Gemeenteraad 15 april 2015