Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Investeringslijst 2018

Investeringslijst 2018

"Berkelland investeert en vernieuwt"

Doelstellingen

1. Investeringen 2018

Het voorstel van de investeringslijst is tot stand gekomen door te kijken naar de beschikbare middelen en de noodzaak van bepaalde investeringen. Het combineren van noodzaak en beschikbare middelen heeft tot de onderstaande investeringslijst geleid.

Als beschikbare middelen gelden de vrijval van de kapitaallasten en eventueel reserves. Voor afval en riolering geldt dat investeringen gedekt worden via de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Vrijval van kapitaallasten voor deze onderdelen zorgen voor een verlaging van de tarieven terwijl nieuwe investeringen de tarieven weer verhogen. Voor de riolering geldt dat alle opgenomen investeringen onderdeel uitmaken van het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten MeerJB 2018
3 Bussen 90000001 -135
Aankoop groenperceel ten behoeve van waterberging 90000002 -21
Herinrichten Ruwenhofstraat 90000003 -20
Invoeringskosten omgevingswet 90000004 0
Lintveldseweg 90000005 -600
Renoveren rioolgemalen 90000006 -300
Rioolvervanging volgens GRP 90000007 -726
Semiverhadring tussen stuw bij Mallumse Molen en Brinkweg 90000008 -18
Trekker 90000009 -90
Twistdijk 90000010 -150
Vervangen brug over de Meibeek 90000011 -130
Vervangen brug over de Middelhuisgoot 90000012 -145
Vervangen damwand langs Lange wal 90000013 -98
Vervangen riolering/herinrichten wegen Gelselaar 90000014 -1.600
Vervanging riolering en herinrichting Kremerstraat en Doktersbleek 90000015 -315
Vervanging vrachtwagen 90000016 -180
Verwijderen zieke essen 90000017 -450
Wegschaaf 90000018 -145
Werkbudget demografische ontwikkeling 90000019 -30
Werkbudget wonen 90000020 -70
Totaal lasten -5.222
Baten MeerJB 2018
3 Bussen 90000001 0
Aankoop groenperceel ten behoeve van waterberging 90000002 0
Herinrichten Ruwenhofstraat 90000003 0
Invoeringskosten omgevingswet 90000004 0
Lintveldseweg 90000005 0
Renoveren rioolgemalen 90000006 0
Rioolvervanging volgens GRP 90000007 0
Semiverhadring tussen stuw bij Mallumse Molen en Brinkweg 90000008 0
Trekker 90000009 0
Twistdijk 90000010 0
Vervangen brug over de Meibeek 90000011 0
Vervangen brug over de Middelhuisgoot 90000012 0
Vervangen damwand langs Lange wal 90000013 0
Vervangen riolering/herinrichten wegen Gelselaar 90000014 0
Vervanging riolering en herinrichting Kremerstraat en Doktersbleek 90000015 0
Vervanging vrachtwagen 90000016 0
Verwijderen zieke essen 90000017 0
Wegschaaf 90000018 0
Werkbudget demografische ontwikkeling 90000019 0
Werkbudget wonen 90000020 0
Totaal baten 0
Resultaat -5.222