Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Integrale veiligheid

Integrale veiligheid

"Veiligheid is van en voor ons allemaal"

Wat speelt er?

 • Waakzaamheid en sociale controle
  Er is een toenemende bereidheid om deel te nemen aan buurtpreventie door het oprichten van WhatsApp groepen.
 • Bedrijven willen investeren in KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen)
  Bedrijven kunnen zelf veel doen aan de eigen veiligheid. En nog meer in hun bedrijfsomgeving als bedrijven op bedrijventerreinen samenwerken. Ook hier geldt dat de eigen inzet voorwaarde is voor veiligheidsprofessionals om hun werk goed te kunnen doen.
 • Integer bestuurders en medewerkers zijn noodzakelijk voor vertrouwen in openbaar bestuur
  Voor een groot vertrouwen in de overheid is het belangrijk dat bestuurders en ambtenaren altijd integer handelen en dit ook actief laten zien.
 • Ondermijning
  Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, maar ook overlastgevende hangjongeren op een pleintje die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.

Speerpunten

2. Integere ambtenaren en bestuurders

Wat willen we bereiken?

 • Ambtenaren en bestuurders weten wat de regels en afspraken rondom integriteit zijn en handelen integer in alle gevallen.

3. Veiligheid bij bedrijven is in orde

Wat willen we bereiken?

 • Bedrijven doen zelf veel doen aan een veilige omgeving en preventie. Zo veel mogelijk bedrijfsterreinen vallen onder een KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen).

4. Terugdringen ondermijning

Wat willen we bereiken?

 • Ondermijning wordt herkend en teruggedrongen. Ondermijning betekent grofweg de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. We willen dat ondermijning herkend en aangepakt wordt (Denk aan de buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie en winkels waar op papier een goede omzet wordt gedraaid maar waar geen klanten aanwezig zijn in de winkel. Vaak worden deze winkels gebruikt om zwart geld wit te wassen).

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Onze BOA's en de politie doen de witte voetjes actie -10 -31 -40 -40 -40 -40
Loonkosten van het programma Integrale Veiligheid 0 -77 -78 -78 -78 -78
Totaal lasten -10 -108 -118 -118 -118 -118
Baten Realisatie 2016 Begroting 2017 Primitieve begroting 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Onze BOA's en de politie doen de witte voetjes actie 0 0 0 0 0 0
Loonkosten van het programma Integrale Veiligheid 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -10 -108 -118 -118 -118 -118

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Integraal Veiligheidsplan (2014-2018)

Raad 16 september 2014

Integriteitsbeleid

 2016

Handhavingsplan en Raadsbesluit Openbare ruimte 2016

2016

 

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

Berkelland

0,6

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

   

2016

Nederland

2,3

 

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

Berkelland

2,9

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

   

2016

Nederland

5,3

 

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

Berkelland

2

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

   

2016

Nederland

3,3

 

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

Berkelland

3

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

 

 

2016

Nederland

5,6

 

Verwijzingen Halt

per 10.000 inw.

2016

Berkelland

82,6

Bureau Halt

   

2016

Nederland

137,4

 

Hardekern jongeren

per 10.000 inw.

2014

Berkelland

1,2

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

   

2014

Nederland

1,3