Meer
Publicatiedatum: 27-09-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Grondbeleid

Grondbeleid

‘Het voeren van een actief grondbeleid waar dit mogelijk en gewenst is’

Wat speelt er?

In 2015 is de Regionale Woonagenda voor de periode 2015-2025 vastgesteld. Het aantal nieuw toe te voegen woningen is met 10% verder verlaagd van 635 naar 570 in de periode 2010-2025.
In de periode 2017 tot 2025 is nog slechts ruimte voor 192 nieuwe woningen. Dit heeft ook gevolgen voor gemeentelijke plannen.
Het accent voor ruimtelijke ontwikkeling zal meer en meer verschuiven van nieuwbouw naar herstructurering en transformatie van bestaand vastgoed.

Speerpunten

3. Een geactualiseerd Regionaal Programma Bedrijventerreinen

Wat willen we bereiken?

  • Een beeld van het kwantitatieve en kwalitatieve vraag en aanbod van bedrijventerreinen.

1. Voldoen aan de regionale afspraken om minder woningen toe te voegen

Wat willen we bereiken?

  • Nog maximaal 192 nieuwe woningen toevoegen aan de woningvoorraad
  • Herstructureren en transformeren van de huidige woningvoorraad