Meer
Publicatiedatum: 23-03-2017

Inhoud

Uitgaven

0,62%

€ -634

x € 1.000
0,62% Complete

Inkomsten

0%

€ 2

x € 1.000
0% Complete

Saldo

14,45%

€ -632

x € 1.000
Programma onderdelen

Recreatie en toerisme

Uitgaven

0,62%

€ -634

x € 1.000
0,62% Complete

Inkomsten

0%

€ 2

x € 1.000
0% Complete

Saldo

14,45%

€ -632

x € 1.000

Recreatie en toerisme

"Berkelland heeft grote aantrekkingskracht"

Wat speelt er?

 • Het kleinschalige en diverse aanbod van dag- en verblijfstoerisme bundelen in een aantal thema’s.
 • Het bedrijfsleven heeft ongeveer 5 jaar (crisis) achterstand van nieuwe investeringen op bedrijfsniveau. Het kwaliteitsniveau van het toeristisch en recreatief aanbod loopt daardoor achter.
 • Recreanten willen telkens iets nieuws beleven.
 • Nieuwe technieken bieden nieuwe ICT toepassingen voor de sector.
 • Groei van bestedingen komt van senioren en opkomende markten

Speerpunten

Het bieden van op maat gesneden belevingsconcepten voor recreanten

Wat willen we bereiken?

 • Op maat gesneden belevingsconcepten voor recreanten.

Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod

Wat willen we bereiken?

 • Het aanbod voldoet aan de behoeften van de gast.
 • Er zijn meer overnachtingen en bestedingen van dag- en verblijfstoerisme.
 • Investeringen om de kwaliteit te verhogen.
 • Innovatie van producten en businessmodellen.
 • Bewerkstelligen van crossovers / koppelen van aanbod.
 • Investeren in mensen, vakmanschap en waardering van de gast.

Meerwaarde door samenwerking

Wat willen we bereiken?

 • Faciliteren dat ondernemers nieuwe verdienmodellen ontwikkelen door het bijdragen aan verbindingen tussen ondernemers en arrangementen.
 • Grensoverschrijdend samenwerken op vier thema’s: cultuur, toerisme, educatie en economie.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Samenwerking -538 -538 -538 -538
Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod -96 -96 -96 -96
Totaal lasten -634 -634 -634 -634
Baten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Samenwerking 2 2 2 2
Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod 0 0 0 0
Totaal baten 2 2 2 2
Resultaat -632 -632 -632 -632