Meer
Publicatiedatum: 23-03-2017

Inhoud

Uitgaven

0,13%

€ -138

x € 1.000
0,13% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

3,16%

€ -138

x € 1.000
Programma onderdelen

Integrale veiligheid

Uitgaven

0,13%

€ -138

x € 1.000
0,13% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

3,16%

€ -138

x € 1.000

Integrale veiligheid

"Veiligheid is van en voor ons allemaal"

Wat speelt er?

  • Waakzaamheid en sociale controle
    Er is een toenemende bereidheid om deel te nemen aan buurtpreventie door het oprichten van whatapp groepen.
  • Bedrijven willen investeren in KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen)
    Bedrijven kunnen zelf veel doen aan de eigen veiligheid. En nog meer in hun bedrijfsomgeving als bedrijven op bedrijventerreinen samenwerken. Ook hier geldt dat de eigen inzet voorwaarde is voor veiligheidsprofessionals om hun werk goed te kunnen doen.
  • Bestuur en medewerkers handelen integer
    Voor een groot vertrouwen in de overheid is het belangrijk dat bestuurders en ambtenaren altijd integer handelen en dit ook actief laten zien.

Speerpunten

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Oren en Ogen in de wijk -30 -30 -30 -30
Veiligheid bij bedrijven is op orde -108 -108 -108 -108
Totaal lasten -138 -138 -138 -138
Baten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Oren en Ogen in de wijk 0 0 0 0
Veiligheid bij bedrijven is op orde 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0
Resultaat -138 -138 -138 -138

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Integraal Veiligheidsplan (2014-2018)

Raad 16 september 2014

Integriteitsbeleid

 2016

 

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2015

Berkelland

0,7

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

   

2015

Nederland

2,4

 

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2015

Berkelland

2,6

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

   

2015

Nederland

5,4

 

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2015

Berkelland

1,6

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

   

2015

Nederland

3,9

 

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2015

Berkelland

5,7

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

 

 

2015

Nederland

6,1

 

Verwijzingen Halt

per 10.000 inw.

2014

Berkelland

61,7

Bureau Halt

   

2014

Nederland

139,7

 

Hardekern jongeren

per 10.000 inw.

2014

Berkelland

1,2

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

   

2014

Nederland

1,3