Meer
Publicatiedatum: 23-03-2017

Inhoud

Uitgaven

28%

€ -28.737

x € 1.000
28% Complete

Inkomsten

11,91%

€ 11.700

x € 1.000
11,91% Complete

Saldo

389,65%

€ -17.036

x € 1.000
Programma onderdelen

Doorlopende overige taken

Uitgaven

28%

€ -28.737

x € 1.000
28% Complete

Inkomsten

11,91%

€ 11.700

x € 1.000
11,91% Complete

Saldo

389,65%

€ -17.036

x € 1.000

Doorlopende overige taken

"Activiteiten die niet passen binnen de andere programma’s"

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Huishoudelijk restafval

kg

2014

Berkelland

254

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

   

2014

Nederland

205

   

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig

%

2014

Berkelland

9

VeiligheidNL

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

   

2014

Nederland

7

   

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser

%

2014

Berkelland

13

VeiligheidNL

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

   

2014

Nederland

10

   

% achterstandsleerlingen

%

2012

Berkelland

7,14

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs  dat kans heeft op een leerachterstand.

   

2012

Nederland

11,61

   

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2012

Berkelland

2,1

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

 

 

2012

Nederland

3,2

 

 

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2014

Berkelland

2

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

   

2014

Nederland

5

   

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2014

Berkelland

33

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

   

2014

Nederland

60

   

 

Speerpunten

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Afval -3.295 -3.293 -3.293 -3.293
Begraven -349 -349 -349 -349
Bestuur -1.827 -1.827 -1.827 -1.827
Brandweer -2.245 -2.338 -2.430 -2.523
Burgerzaken -661 -661 -661 -661
Gemeentelijke eigendommen -251 -251 -251 -251
Lokale omroep -15 -15 -15 -15
Milieu -1.488 -1.472 -1.325 -1.325
Musea -127 -127 -127 -127
Onderwijshuisvesting en overige onderwijszaken -3.379 -3.379 -3.379 -3.379
Openbaar Groen -2.868 -2.868 -2.868 -2.864
Riolering -5.216 -5.224 -5.211 -5.218
Ruimtelijke ordening -791 -791 -791 -791
Veiligheid -72 -72 -72 -72
Wegen, straten en pleinen -5.150 -5.150 -5.150 -5.150
Zwembaden -931 -931 -931 -931
Markten -70 -70 -70 -70
Totaal lasten -28.737 -28.819 -28.751 -28.847
Baten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Afval 3.748 3.748 3.748 3.748
Begraven 264 264 264 264
Bestuur 0 0 0 0
Brandweer 99 99 99 99
Burgerzaken 669 669 669 669
Gemeentelijke eigendommen 9 9 9 9
Lokale omroep 0 0 0 0
Milieu 8 8 8 8
Musea 24 24 24 24
Onderwijshuisvesting en overige onderwijszaken 144 144 144 144
Openbaar Groen 51 51 51 51
Riolering 6.345 6.345 6.345 6.345
Ruimtelijke ordening 73 73 73 73
Veiligheid 0 0 0 0
Wegen, straten en pleinen 203 203 203 203
Zwembaden 0 0 0 0
Markten 62 62 62 62
Totaal baten 11.700 11.700 11.700 11.700
Resultaat -17.036 -17.118 -17.051 -17.146

Kaders die de raad heeft vastgesteld