Meer
Publicatiedatum: 23-03-2017

Inhoud

Uitgaven

1,7%

€ -1.744

x € 1.000
1,7% Complete

Inkomsten

0,02%

€ 18

x € 1.000
0,02% Complete

Saldo

39,48%

€ -1.726

x € 1.000
Programma onderdelen

Cultuur

Uitgaven

1,7%

€ -1.744

x € 1.000
1,7% Complete

Inkomsten

0,02%

€ 18

x € 1.000
0,02% Complete

Saldo

39,48%

€ -1.726

x € 1.000

Cultuur

"Alle inwoners kunnen cultuur beleven. Cultuur gaat om kunst, muziek, lezen, evenementen, monumenten en ons landschap"

Wat speelt er?

 • Cultuur is van iedereen.
  Cultuur is verweven met onze tradities, monumenten en het landschap.
 • Cultuur voor alle kinderen.
  Alle kinderen komen in aanraking met lezen en muziek.
 • Initiatieven vanuit de samenleving.
  Cultuur is alles wat mensen verbindt. De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners en organisaties zodat het culturele aanbod zo breed mogelijk is.

Speerpunten

Inwoners blijven culturele initiatieven ontwikkelen

Wat willen we bereiken?

 • De gemeente vertrouwt erop dat volwassenen zelf hun weg vinden op het gebied van cultuur. Zij stimuleert en geeft ruimte aan nieuwe ideeën en ontwikkelingen en zal deze zo nodig eenmalig (financieel) ondersteunen.
 • We willen cultuur (inclusief de monumenten, landschap en archeologie) verbinden met andere Programmalijnen, zoals leefomgeving, recreatie en toerisme en ruimtelijk beleid.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur -1.048 -1.048 -1.048 -1.048
Inwoners blijven culturele initiatieven ontwikkelen -697 -697 -697 -697
Totaal lasten -1.744 -1.744 -1.744 -1.744
Baten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Alle kinderen maken kennis met en beleven cultuur 5 5 5 5
Inwoners blijven culturele initiatieven ontwikkelen 14 14 14 14
Totaal baten 18 18 18 18
Resultaat -1.726 -1.726 -1.726 -1.726

Kaders die de raad heeft vastgestel