Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Wij sluiten aan bij het programma ‘Uniek Sporten’ van Achterhoek in Beweging

Wij sluiten aan bij het programma ‘Uniek Sporten’ van Achterhoek in Beweging
Portefeuillehouder
Han BoerToelichting

G
Kwaliteit

Via het project Uniek Sporten willen wij de lokale / regionale infrastructuur voor sporten door mensen met een verstandelijke beperking verbeteren en versterken. Onze (regionale) deelname aan de Special Olympics  Nationale Spelen Achterhoek 2018 vervult hierin een ‘aanjaagfunctie’ : wij willen deze kwetsbare groep laten meedoen aan een inclusieve samenleving.

De werving voor de coördinator Aangepast Sporten / Uniek Sporten heeft enige vertraging opgelopen maar zal binnenkort zijn afgerond.  Daarna wordt invulling gegeven aan de uitvoering.

06-10-2017

Via het project Uniek Sporten willen wij de lokale / regionale infrastructuur voor sporten door mensen met een verstandelijke beperking verbeteren en versterken. Onze (regionale) deelname aan de Special Olympics  Nationale Spelen Achterhoek 2018 vervult hierin een ‘aanjaagfunctie’ : wij willen deze kwetsbare groep laten meedoen aan een inclusieve samenleving.

De werving voor de coördinator Aangepast Sporten / Uniek Sporten heeft enige vertraging opgelopen maar zal binnenkort zijn afgerond.  Daarna wordt invulling gegeven aan de uitvoering.


G
Tijd

 

 

G
Geld

Het project wordt uitgevoerd binnen de vastgestelde (financiële) kaders en de uitvoeringsagenda 2016 - 2020.