Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

We zien er op toe dat de SDOA de nieuwe instroom van inwoners met een arbeidsbeperking op een passende wijze begeleidt naar werk.

We zien er op toe dat de SDOA de nieuwe instroom van inwoners met een arbeidsbeperking op een passende wijze begeleidt naar werk.
Portefeuillehouder
Han BoerToelichting

Voor SW-medewerkers is veel aandacht vanuit het Werkgevers Servicepunt om voor hen een passende werkplek te vinden. Daarnaast heeft SDOA, door de overname van de consulenten van Hameland, veel kennis van de doelgroep met een arbeidsbeperking  in huis gehaald. SDOA besteedt veel aandacht aan de kennisoverdracht voor en van deze medewerkers. De oud Hameland consulenten hebben hun kennis over arbeidsbeperkingen en SW gedeeld met klantmanagers van SDOA en andersom hebben klantmanagers van SDOA hun kennis van de Participatiewet gedeeld met oud Hameland consulenten.

G
Kwaliteit
01-05-2017

Voor SW-medewerkers is veel aandacht vanuit het Werkgevers Servicepunt om voor hen een passende werkplek te vinden. Daarnaast heeft SDOA, door de overname van de consulenten van Hameland, veel kennis van de doelgroep met een arbeidsbeperking  in huis gehaald. SDOA besteedt veel aandacht aan de kennisoverdracht voor en van deze medewerkers. De oud Hameland consulenten hebben hun kennis over arbeidsbeperkingen en SW gedeeld met klantmanagers van SDOA en andersom hebben klantmanagers van SDOA hun kennis van de Participatiewet gedeeld met oud Hameland consulenten.


G
Tijd
G
Geld