Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

We stimuleren door subsidie duurzame technische innovaties bij en door Berkellandse bedrijven

We stimuleren door subsidie duurzame technische innovaties bij en door Berkellandse bedrijven
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

Er heeft zich sinds medio 2016 één  bedrijf gemeld  met een verzoek om  subsidie voor innovatie in strobouw.  Er wordt onderzocht of een subsidieregeling moet worden gemaakt met toetstingscriteria.. Daarna kunnen we wat meer bekendheid geven aan deze ondersteuningsmogelijkheid.  

O
Kwaliteit
13-09-2017

Er heeft nog weinig  communicatie plaatsgevonden over deze regeling. Er heeft zich sinds medio 2016 één  bedrijf gemeld  met een innovatie in strobouw. Er zal een subsidieregeling  worden opgesteld met eenduidige voorwaarden.  Nadere communicatie over de mogelijkheid bij het bedrijfsleven IKB zal na het gereedkomen van de regeling plaatsvinden.   


G
Tijd
G
Geld