Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

We overleggen met inwoners en maatschappelijke organisaties over vormen van buurtverantwoordelijkheid.

We overleggen met inwoners en maatschappelijke organisaties over vormen van buurtverantwoordelijkheid.
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd

In gesprekken met wijken en buurten zoeken we naar mogelijke vormen van buurtverantwoordelijkheid.

Er is een werkwijze hoe wij buurtgericht gaan werken opgesteld. Wijkteams en eventuele wijkbudgetten maken daar onderdeel van uit.

.

O
Geld

De voorstellen zijn er. Er is nog geen budget voor vrijgemaakt of geoormerkt. Een voorbeeld is wijk 'De Berg' in Neede. Daar is een wijkraad. In een pilot kijken we samen met het wijkteam welke taken in de wijk, die nu door de gemeente worden uitgevoerd, in aanmerking kunnen komen om te behartigen van uit het wijkteam. Ook in de wijk 'Hambroek' in Borculo zijn er ontwikkelingen.

Daarbij maken we inzichtelijk voor de gemeentelijke taken welke financiële middelen er voor zijn, en welke planning daarbij hoort. We bereiden een college voorstel voor, om de pilot uit te voeren en deze en andere initiatieven te kunnen realiseren. Er is geen extra geld voor buurtbudget.

Op dit moment moeten wij putten uit bestaande middelen.