Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de BerkelLanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied.

We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals de BerkelLanddag, voor bewustwording en kennisdelen over verdienmodellen in het buitengebied.
Portefeuillehouder
Marijke van HaarenToelichting

De taskforce buitengebied heeft al een aantal bijeenkomsten gehad, daarnaast wordt de Berkellanddag 2017 met het thema recreatie voorbereid. Ook is in het kader van het preventieproject voor agrariërs een erfbetredersbijeenkomst georganiseerd.

G
Kwaliteit
28-04-2017

De taskforce buitengebied heeft al een aantal bijeenkomsten gehad, daarnaast wordt de Berkellanddag 2017 met het thema recreatie voorbereid. Ook is in het kader van het preventieproject voor agrariërs een erfbetredersbijeenkomst georganiseerd.


G
Tijd
G
Geld