Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

We ontwikkelen onze rendementsdoelstellingen.

We ontwikkelen onze rendementsdoelstellingen.
Portefeuillehouder
Han BoerToelichting

De marktrente blijft laag. Daardoor is het lastig de overtollige liquide middelen tegen een goed rendement weg te zetten. De hybride lening aan de BNG draagt wel bij aan een hoger rendement.

G
Kwaliteit
01-05-2017

De marktrente blijft laag. Daardoor is het lastig de overtollige liquide middelen tegen een goed rendement weg te zetten. De hybride lening aan de BNG draagt wel bij aan een hoger rendement.


G
Tijd
G
Geld