Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

We onderzoeken of en waar er kleinschalige (extramurale) woonvormen voor ouderen gerealiseerd kunnen worden.

We onderzoeken of en waar er kleinschalige (extramurale) woonvormen voor ouderen gerealiseerd kunnen worden.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren
Patricia Hoytink- RoubosToelichting

G
Kwaliteit

Samen met de Regietafel wonen en zorg willen we eind 2017 per kern vraag- en aanbodontwikkeling voor woonzorg in beeld hebben. Dat zal de basis bieden voor de afweging of en waar de realisatie van kleinschalige woonvormen voor ouderen wenselijk is.

18-09-2017

Samen met de Regietafel wonen en zorg willen we eind 2017 per kern vraag- en aanbodontwikkeling voor woonzorg in beeld hebben. Dat zal de basis bieden voor de afweging of en waar de realisatie van kleinschalige woonvormen voor ouderen wenselijk is.


G
Tijd

Vraag- en aanbodontwikkeling voor woonzorg is door de Regietafel Wonen en Zorg vertaald in een concept ontwikkelperspectief voor wonen en zorg in de kernen. Dit is afgestemd net de ouderenbonden, seniorenraad, welzijnsraad en gehandicaptenplatform tijdens het voortraject. Tijdens de themamiddag van de Seniorenraad op 9 november wordt het concept ontwikkelperspectief door de Regietafel gepresenteerd en besproken.

Inzet is om de Vraag- en aanbodanalyse met het ontwikkelperspectief eind 2017 ter kennisname aan de raad aan te bieden. Met als doel deze analyse en geschetste ontwikkelrichting als input te gebruiken bij het op te stellen beleid en afwegingen in de uitvoering.

G
Geld