Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

We maken een nieuw bestemmingsplan Buitengebied dat zo veel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkeling.

We maken een nieuw bestemmingsplan Buitengebied dat zo veel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkeling.
Portefeuillehouder
Marijke van HaarenToelichting

O
Kwaliteit

Over de voortgang van het planproces wordt de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd.

18-09-2017

Over de voortgang van het planproces wordt de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd.


O
Tijd

Zie informatie bij kwaliteit

O
Geld

Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied wordt gemaakt door Bureau Pouderoyen in combinatie met Bureau TAUW, dat het Plan-MER ontwerpt. In 2015 is het werk gegund op basis van een offerte van € 74.230,- (excl. BTW). Het betrof hier het maken van een voorontwerp-bestemmingsplan en een bijbehorend ontwerp-Plan-MER. Volgens de aanvankelijke planning was het de bedoeling dat het voorontwerp-bestemmingsplan in eind 2015 kon worden aangeleverd op basis van het in maart 2015 vastgestelde Plan van Aanpak.

Bij de Voorjaarsnota 2018 is er meer inzicht over extra kosten.