Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

We gaan de dialoog met inwoners en maatschappelijke organisaties aan.

We gaan de dialoog met inwoners en maatschappelijke organisaties aan.
Portefeuillehouder
Patricia Hoytink- RoubosToelichting

Op 12 mei heeft een delegatie van Berkellanders vanuit dorpsorganisaties, huurdersverenigingen, woningcorporatie, welzijnsraad, seniorenraad etc. samen met een drietal collegeleden enkele initiatieven / projecten in Oost-Groningen en Oost-Drenthe  bezocht om van te leren of inspiratie van op te doen.  Recent hebben er verschillende bijeenkomsten plaats gevonden om met inwoners en maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over het nieuwe grondstoffenplan 'Van afval naar grondstof', de maatschappelijke agenda en het nieuwe 3D beleidskader.

G
Kwaliteit
21-09-2017

Op 12 mei heeft een delegatie van Berkellanders vanuit dorpsorganisaties, huurdersverenigingen, woningcorporatie, welzijnsraad, seniorenraad etc. samen met een drietal collegeleden enkele initiatieven / projecten in Oost-Groningen en Oost-Drenthe  bezocht om van te leren of inspiratie van op te doen. Het betroffen (bewoners)projecten op het gebied van leegstand/herstructurering en zorg die zijn gestart als gevolg van demografische ontwikkelingen.


G
Tijd
G
Geld