Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

We faciliteren de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van dorpsorganisaties.

We faciliteren de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van dorpsorganisaties.
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

G
Kwaliteit

Er is jaarlijks een bijeenkomst van de dorpsbelangenorganisaties uit alle kernen. De bijeenkomst van 2017 is begin 2017 geweest.

De jaarlijkse bijeenkomst is ook vaak de aanleiding voor verder onderling contact.

Het is de verwachting dat de behoefte aan onderlinge contact tussen de kernen verder zal toenemen. Aanleiding hiervoor is naar verwachting de informatie uit het vervolg op de pilot Beltrum in de betreffende kernen en de resultaten van de vitaliteitsscan voor het dorpshuis. We zullen dit in ieder geval vanuit de contactpersonen stimuleren.

10-10-2017

Er is jaarlijks een bijeenkomst van de dorpsbelangenorganisaties uit alle kernen. De bijeenkomst van 2017 is begin 2017 geweest.

De jaarlijkse bijeenkomst is ook vaak de aanleiding voor verder onderling contact.

Het is de verwachting dat de behoefte aan onderlinge contact tussen de kernen verder zal toenemen. Aanleiding hiervoor is naar verwachting de informatie uit het vervolg op de pilot Beltrum in de betreffende kern en de resultaten van de vitaliteitsscan voor het dorpshuis. We zullen dit in ieder geval vanuit de contactpersonen stimuleren.


22-09-2017

Er is jaarlijks een bijeenkomst van de dorpsbelangenorganisaties uit alle kernen. De bijeenkomst van 2017 is begin 2017 geweest.

De jaarlijkse bijeenkomst is ook vaak de aanleiding voor verder onderling contact.

Het is de verwachting dat de behoefte aan onderlinge contact tussen de kernen verder zal toenemen. Aanleiding hiervoor is naar verwachting de informatie uit het vervolg op de pilot Beltrum in de betreffende kern en de resultaten van de vitaliteitsscan voor het dorpshuis. We zullen dit in ieder geval vanuit de contactpersonen stimuleren.


G
Tijd

De jaarlijkse vergaderingen worden goed bezocht en ruim vooruit gepland. De agendapunten worden door de afzonderlijke dorpen aangedragen.

Er wordt door bovengenoemde ontwikkelingen steeds meer gevraagd in tijd en verantwoordelijkheid van de vrijwilligers in de kernen. Dit is een extra risicofactor voor de beschikbaarheid van vrijwilligers

G
Geld