Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

We brengen samen met inwoners en gebruikers in beeld of huidige wegfuncties nog passen bij het huidige gebruik.

We brengen samen met inwoners en gebruikers in beeld of huidige wegfuncties nog passen bij het huidige gebruik.
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

G
Kwaliteit

In plaats van een weg in Beltrum starten we met de Lintveldseweg in Eibergen. Met de inzet van assetmanagement voor de uitvoering van wegbeheer wordt er niet alleen met een technische bril een afweging gemaakt welke wegen onderhoud nodig hebben, maar worden ook aspecten op het gebied van leefbaarheid , veiligheid,  gebruik, bereikbaarheid, etc meegewogen. In de vorm van een pilot gaan we in juni 2017 met bewoners van de Lintveldseweg in Eibergen om tafel om ook de inbreng van de bewoners en gebruikers in deze afweging mee te nemen.

11-05-2017

In plaats van een weg in Beltrum starten we met de Lintveldseweg in Eibergen. Met de inzet van assetmanagement voor de uitvoering van wegbeheer wordt er niet alleen met een technische bril een afweging gemaakt welke wegen onderhoud nodig hebben, maar worden ook aspecten op het gebied van leefbaarheid , veiligheid,  gebruik, bereikbaarheid, etc meegewogen. In de vorm van een pilot gaan we in juni 2017 met bewoners van de Lintveldseweg in Eibergen om tafel om ook de inbreng van de bewoners en gebruikers in deze afweging mee te nemen.


G
Tijd

De pilot is in voorbereiding en wordt najaar 2017 uitgevoerd.

G
Geld

Er is geen additioneel budget nodig.