Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

We blijven ons inzetten om zoveel mogelijk mensen aan te sluiten bij burgernet en het burgerinitatief WhatsApp groepen

We blijven ons inzetten om zoveel mogelijk mensen aan te sluiten bij burgernet en het burgerinitatief WhatsApp groepen
Portefeuillehouder
Joost van OostrumToelichting

In alle kernen (met uitzondering van Eibergen) draait nu een Whatsapp groep. In Eibergen is wel een start gemaakt. De gemeente plaatst borden en ondersteunt de initiatiefnemers, maar het betreft een burgerinitiatief. De gemeente heeft in 2017 'boef in de wijk' georganiseerd om meer bekendheid te geven aan de Whatsapp groepen en om inwoners bewust te maken wat een verdachte situatie is. 

 

G
Kwaliteit
05-09-2017

In alle kernen (met uitzondering van Eibergen) draait nu een Whatsapp groep. In Eibergen is wel een start gemaakt. De gemeente plaatst borden en ondersteunt de initiatiefnemers, maar het betreft een burgerinitiatief. De gemeente heeft in 2017 'boef in de wijk' georganiseerd om meer bekendheid te geven aan de Whatsapp groepen en om inwoners bewust te maken wat een verdachte situatie is. 

 


G
Tijd
G
Geld