Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

We bevorderen een jaarlijkse kennisuitwisseling tussen dorpsbelangenorganisaties en lokale verenigingen en stichtingen.

We bevorderen een jaarlijkse kennisuitwisseling tussen dorpsbelangenorganisaties en lokale verenigingen en stichtingen.
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

De meeste dorpsorganisatie hebben goed contact met de verenigingen in het dorp. Het belang van onderlinge samenwerking wordt duidelijk gevoeld en gestimuleerd. De mate van samenwerking is nog verschillend bij de dorpen.

Dit heeft sterk te maken met verschillen tussen de dorpen.

Tijdens de contacten wordt vanuit de contactpersonen onderlinge samenwerking in en tussen de dorpen gestimuleerd.

De bewustwording van de noodzaak van samenwerking in het dorp en tussen de dorpen is sterk vergroot door de discussie over de wens voor meer starterswoningen in relatie met de bevolkingsontwikkeling.

Hierdoor is er een duidelijk besef van de noodzaak tot samenwerking/overleg over de beschikbare vrijwilligers, het gebruik en in stand houden van maatschappelijke gebouwen enzovoort. Met het vervolg op de pilot wonen in Beltrum voor alle kleine kernen en de vitaliteitsscan voor de dorpshuizen hebben/krijgen de kernen de informatie om dit verder uit te bouwen.

G
Kwaliteit
10-10-2017

De meeste dorpsorganisatie hebben goed contact met de verenigingen in het dorp. Het belang van onderlinge samenwerking wordt duidelijk gevoeld en gestimuleerd. De mate van samenwerking is nog verschillend bij de dorpen.

Dit heeft sterk te maken met verschillen tussen de dorpen.

Tijdens de contacten wordt vanuit de contactpersonen onderlinge samenwerking in en tussen de dorpen gestimuleerd.

De bewustwording van de noodzaak van samenwerking in het dorp en tussen de dorpen is sterk vergroot door de discussie over de wens voor meer starterswoningen in relatie met de bevolkingsontwikkeling.

Hierdoor is er een duidelijk besef van de noodzaak tot samenwerking/overleg over de beschikbare vrijwilligers, het gebruik en in stand van maatschappelijke gebouwen enzovoort. Met het vervolg op pilot wonen in Beltrum voor alle kleine kernen en de vitaliteitsscan voor de dorpshuizen hebben/krijgen de kernen de informatie om dit verder uit te bouwen.


22-09-2017

De meeste dorpsorganisatie hebben goed contact met de verenigingen in het dorp. Het belang van onderlinge samenwerking wordt duidelijk gevoeld en gestimuleerd. De mate van samenwerking is nog verschillend bij de dorpen.

Dit heeft sterk te maken met verschillen tussen de dorpen.

Tijdens de contacten wordt vanuit de contactpersonen onderlinge samenwerking in en tussen de dorpen gestimuleerd.

De bewustwording van de noodzaak van samenwerking in het dorp en tussen de dorpen is sterk vergroot door de discussie over de wens voor meer starterswoningen in relatie met de bevolkingsontwikkeling.

Hierdoor is er een duidelijk besef van de noodzaak tot samenwerking/overleg over de beschikbare vrijwilligers, het gebruik en in stand van maatschappelijke gebouwen enzovoort. Met het vervolg op pilot wonen in Beltrum voor alle kleine kernen en de vitaliteitsscan voor de dorpshuizen hebben/krijgen de kernen de informatie om dit verder uit te bouwen.


G
Tijd
G
Geld