Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

We besparen € 3,2 miljoen door budgetten te verlagen en inkomsten te verhogen.

We besparen € 3,2 miljoen door budgetten te verlagen en inkomsten te verhogen.
Portefeuillehouder
Han BoerToelichting

--
Kwaliteit
G
Tijd

Het realiseren van de bezuinigingen loopt grotendeels volgens plan. De bezuiniging op personeel wordt pas zichtbaar in de begrotingsschijf 2019. Dit komt door de afspraak dat de organisatieverandering bekostigt mag worden uit het eerdere vertrek van medewerkers. De uitwerking van de motie M-17-7 over de kwantiteit en kwaliteit van de personele formatie leidt tot het niet verder invullen van de bezuiniging.

G
Geld

Het totaal aan gerealiseerde bezuinigingen loopt nog steeds op. Belangrijkste oorzaak is het invullen van de doelstelling voor het beter laten renderen van onze liquide middelen. De hybride lening aan de BNG levert daar de grootste bijdrage aan met € 600.000. Ook blijkt dat de bijdrage aan de VNOG toch lager uitvalt dan eerder verwacht. Hiermee besparen we in 2017 €18.500 oplopend naar €74.000 in 2020. Daarnaast valt er nog een stukje prijscompensatie vrij uit 2016. Dit gaat om €34.500.

De stand ziet er dan als volgt uit:

Onderwerp Doel Gerealiseerd Nog te gaan
Financieel technisch 1.500.000 3.961.556 -2.461.556
VNOG/Brandweer 200.000 114.506

85.494

Antidiscriminatievoorziening 15.000 0

15.000

Rekenkamerfunctie 15.000 0

15.000

Zwerfdierenopvang 20.000 2.277

17.723

WMO 300.000 300.000

0

WSW 350.000 0

350.000

Binnensportaccommodatie 85.000 50.714

34.286

Leerlingenvervoer 30.000 147.000

-117.000

Beheer en Onderhoud 350.000 347.556

2.444

Verkoop gebouwen/energiebesparing 100.000 0

100.000

Overige maatregelen 200.000 199.893

107

Personeel 1.700.000 192.283

1.507.717

Totaal 4.865.000 5.315.785

-450.785