Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Vrijwilligersvervoer stimuleren en helpen ontwikkelen, ook in de doorontwikkeling

Vrijwilligersvervoer stimuleren en helpen ontwikkelen, ook in de doorontwikkeling
Portefeuillehouder
Marijke van HaarenToelichting

O
Kwaliteit

Het gaat om vrijwilligersprojecten die vervoer verzorgen met een zeker "mantelzorggehalte". Dat is vervoer met een plus als het gaat om de extra tijd en inspanning die nodig is, in een intensievere vorm dan ZOOV Op Maat biedt. Onlangs heeft de Naoberbus aandacht gevraagd voor haar zorgwekkende financiële positie voor de invulling van de maatschappelijk taak die ze vervult.  Wij willen meedenken en meezoeken naar een werkbare oplossing in verband met de andere lokale initiatieven (Vlearmoesbus, buurtbussen en vervoerdienst Berkelland).  

28-09-2017

Het gaat om vrijwilligersprojecten die vervoer verzorgen met een zeker "mantelzorggehalte". Dat is vervoer met een plus als het gaat om de extra tijd en inspanning die nodig is, in een intensievere vorm dan ZOOV Op Maat biedt. Onlangs heeft de Naoberbus aandacht gevraagd voor haar zorgwekkende financiële positie voor de invulling van de maatschappelijk taak die ze vervult.  Wij willen meedenken en meezoeken naar een werkbare oplossing in verband met de andere lokale initiatieven (Vlearmoesbus, buurtbussen en vervoerdienst Berkelland).  


28-09-2017

Het gaat om vrijwilligersprojecten die vervoer verzorgen met een zeker "mantelzorggehalte". Dat is vervoer met een plus als het gaat om de extra tijd en inspanning die nodig is, in een intensievere vorm dan ZOOV Op Maat biedt. Onlangs heeft de Naoberbus aandacht gevraagd voor haar zorgwekkende financiële positie voor de invulling van de maatschappelijk taak die ze vervult.  Wij willen meedenken en meezoeken naar een werkbare oplossing in verband met de andere lokale initiatieven (Vlearmoesbus, buurtbussen en vervoerdienst Berkelland).  


28-09-2017

Het gaat om vrijwilligersprojecten die vervoer verzorgen met een zeker "mantelzorggehalte". Dat is vervoer met een plus als het gaat om de extra tijd en inspanning die nodig is, in een intensievere vorm dan ZOOV Op Maat biedt.


14-09-2017

Er is geen budget voor de diverse buurtbus-projecten, de Vlearmoesbus, de Naoberbus en andere vervoerdiensten door vrijwilligers.

De laatste maanden heeft de Naoberbus aangegeven dat het grote vervoergebied gaat leiden tot financiële tekorten. Zij wordt geconfronteerd met een grote vervoervraag; chauffeurs hebben amper tijd voor een pauze (koffie/ brood). En de Vlearmoesbus moet de bus vervangen. Naast hulp in de bedrijfsvoering doen deze inwonersinitiatieven ook een beroep op inhoudelijke kennis en kunde. Het is zaak de gemeentelijke expertise te benoemen en in de organisatie te beleggen. En na te denken over een manier waarop de initiatieven ook financieel gesteund worden. Als we als gemeente niet met centen over de brug wil komen, kunnen we beter binnen blijven dan naar buiten "de boer op" gaan.  


O
Tijd

Voor de doorontwikkeling van lokale vervoersystemen is tijd nodig om in netwerken de juiste verbindingen te kunnen leggen. Ook is er lokale kennis en kunde nodig om goed te doen wat nodig is, kan en mag.  Als de kennis niet meer of onvoldoende in eigen huis beschikbaar is, kan deze bij of via ZOOV (extern) gehaald worden. 

O
Geld

Voor de oplossing van de problematiek van de Naoberbus heeft het bestuur meer armslag nodig. Gelet op de bijdragen van de provincie en de buurgemeenten aan andere lokale vrijwilligersprojecten (voor o.a. een buurtbuslijn) zijn de ogen nu gericht op het gemeentebestuur.

Buurtbuslijnen, waarvan er 3 binnen Berkelland liggen, beschikken op kosten van de provincie over de bus (via Arriva) en krijgen daarnaast  een budget per jaar om genoeg vrijwilligers te werven en te houden.