Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Voorstel maken om opnieuw 120 DOE scans uit te voeren, mits de evaluatie van de uitgevoerde 60 DOE scans en 125 MKB Energy CheckUps positief is.

Voorstel maken om opnieuw 120 DOE scans uit te voeren, mits de evaluatie van de uitgevoerde 60 DOE scans en 125 MKB Energy CheckUps positief is.
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

Voor 2017 is een overeenkomst met het bedrijvenplatform en IKB gesloten die voorziet in het uitvoeren van 60 energiescans voor het eind 2017.  Het gaat om 480 bedrijven die meer dan 10.000 kWh gebruiken

Naast de gemeentelijk energiescan wordt door VNO NCW ook de MKB-checkup als scan mogelijkheid aangeboden. Inmiddels hebben zich  35 bedrijven aangemeld.

G
Kwaliteit
10-10-2017

Voor 2017 is een overeenkomst met het bedrijvenplatform en IKB gesloten die voorziet in het uitvoeren van 60 energiescans voor het eind 2017.  Het gaat om 480 bedrijven die meer dan 10.000 kWh gebruiken

Naast de gemeentelijk energiescan wordt door VNO NCW ook de MKB-checkup als scan mogelijkheid aangeboden. Inmiddels hebben zich  35 bedrijven aangemeld.


13-09-2017

Voor 2017 is een overeenkomst met het bedrijvenplatform en IKB gesloten die voorziet in het uitvoeren van 60 energiescans voor het eind 2017.  Het gaat om 480 bedrijven die meer dan 10.000 kWh gebruiken

Voor dit project is een samenwerkingsverband opgezet tussen gemeente, Omgevingsdienst Achterhoek , VNO/NCW , de ondernemersverenigingen en Industrie Kring Berkelland en stichting ADV . Het plan van aanpak is gericht op het aanspreken van alle bedrijven en instellingen in Berkelland die het thema willen oppakken. Naast de gemeentelijk energiescan wordt door VNO NCW ook de MKB-checkup als scan mogelijkheid aangeboden. Inmiddels is de werving van 60 bedrijven voor fase 1 gestart en hebben zich er 35 aangemeld bij het platform IKB die door ons als projectbureau ondersteunt worden het zijn zij die de Energiescan subsidies in contractvorm  met de bedrijven  overeenkomen.      


G
Tijd
G
Geld