Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Versterken van industrieterreinen

Versterken van industrieterreinen
Portefeuillehouder
Han BoerToelichting

G
Kwaliteit

Naast doorlopende aandacht voor onze bestaande bedrijventerreinen (tegengaan leegstand en verdere ontwikkeling) zal in overleg met de leden van de nieuw te vormen Projectgroep  "IKB / Bedrijvenparken" (Platform BV Berkelland) nog sterker van "buiten naar binnen" worden gekeken. Samen kijken hoe we onze bedrijventerreinen verder kunnen versterken.      

Woensdag 20 september komt de projectgroep IKB / Bedrijvenparken weer bijeen.  Bedoeling van deze bijeenkomst is duidelijke doelstellingen bepalen waar de projectgroep mee aan de slag kan gaan.  Dit dienen dan doelstellingen te worden die liggen op zowel tegengaan leegstand, aantrekken bedrijvigheid, samenwerking ( binnen en met) bedrijventerreinen,  duurzaamheidsaspecten e.d.    

13-09-2017

Naast doorlopende aandacht voor onze bestaande bedrijventerreinen (tegengaan leegstand en verdere ontwikkeling) zal in overleg met de leden van de nieuw te vormen Projectgroep  "IKB / Bedrijvenparken" (Platform BV Berkelland) nog sterker van "buiten naar binnen" worden gekeken. Samen kijken hoe we onze bedrijventerreinen verder kunnen versterken.      

Woensdag 20 september komt de projectgroep IKB / Bedrijvenparken weer bijeen.  Bedoeling van deze bijeenkomst is duidelijke doelstellingen bepalen waar de projectgroep mee aan de slag kan gaan.  Dit dienen dan doelstellingen te worden die liggen op zowel tegengaan leegstand, aantrekken bedrijvigheid, samenwerking ( binnen en met) bedrijventerreinen,  duurzaamheidsaspecten e.d.    


G
Tijd

Het versterken van de (lokale en regionale) bedrijventerreinen is een doorlopend aandachtspunt geworden. 

G
Geld