Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Toepassen van het sloopfonds.

Toepassen van het sloopfonds.
Portefeuillehouder
Marijke van HaarenToelichting

G
Kwaliteit

Voor het instellen van een sloopfonds is een structuurvisie noodzakelijk. Daarnaast moet er een uitvoeringsregeling en subsidieregeling worden opgesteld. 

De ontwerp structuurvisie en - subsidieregeling is in het voorjaar aan de raad voorgelegd.  Dit om te sonderen of de ontwerpen voldoen aan hetgeen met het amendement door de raad is beoogd.  De ontwerp structuurvisie en - subsidieregeling hebben vervolgens tot en met 5 augustus 2017 ter inzage gelegen. 

08-09-2017

Voor het instellen van een sloopfonds is een structuurvisie noodzakelijk. Daarnaast moet er een uitvoeringsregeling en subsidieregeling worden opgesteld. 

De ontwerp structuurvisie en - subsidieregeling is in het voorjaar aan de raad voorgelegd.  Dit om te sonderen of de ontwerpen voldoen aan hetgeen met het amendement door de raad is beoogd.  De ontwerp structuurvisie en - subsidieregeling hebben vervolgens tot en met 5 augustus 2017 ter inzage gelegen. 


G
Tijd

De ontwerp structuurvisie en - subsidieregeling is in de gemeenteraad aan de orde geweest. De ontwerpstructuurvisie en -subsidieverordening heeft tot en met 5 augustus 2017 ter inzage gelegen.  In de tweede helft van 2017 wordt de structuurvisie ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

G
Geld

Het sloopfonds wordt voorzien van een startkapitaal van 100.000 euro te dekken uit het overschot van de voorjaarsnota.