Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven

Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven
Portefeuillehouder
Han BoerToelichting

G
Kwaliteit

De structurele samenwerking met ondernemers is gestalte gegeven door het Platform BV Berkelland. Per voorjaar 2017 zijn er een 4 - tal nieuwe / vernieuwde projectgroepen in het leven geroepen, te weten:

- Werkgelegenheid, School en Bedrijf

- Regio / Euregio

- IKB / Bedrijvenparken

- Centrum / Evenementen / Toerisme

met daarnaast 2 bestaande werkgroepen:

- Ondernemersfonds

- De Dag van / voor de Berkellandse Ondernemer.

In deze (ver)nieuw(d)e werkgroepen zal structureel worden samengewerkt om een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van de gemeente Berkelland. Dit door zelf projecten op te zetten, doelstellingen te bepalen en deze ook te halen. De gemeente neemt deel, stimuleert en faciliteert.   

 

De Dag voor De Berkellandse Ondernemer zal dit jaar plaatsvinden bij het Onderwijsplein in Neede (12 oktober). Groot aandachtspunt is hierbij de aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt, Noaberschap en het thema Innovatie (leren van je buren). Al met al geheel in lijn met de gedachte het stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven.     

   

13-09-2017

De structurele samenwerking met ondernemers is gestalte gegeven door het Platform BV Berkelland. Per voorjaar 2017 zijn er een 4 - tal nieuwe / vernieuwde projectgroepen in het leven geroepen, te weten:

- Werkgelegenheid, School en Bedrijf

- Regio / Euregio

- IKB / Bedrijvenparken

- Centrum / Evenementen / Toerisme

met daarnaast 2 bestaande werkgroepen:

- Ondernemersfonds

- De Dag van / voor de Berkellandse Ondernemer.

In deze (ver)nieuw(d)e werkgroepen zal structureel worden samengewerkt om een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van de gemeente Berkelland. Dit door zelf projecten op te zetten, doelstellingen te bepalen en deze ook te halen. De gemeente neemt deel, stimuleert en faciliteert.   

 

De Dag voor De Berkellandse Ondernemer zal dit jaar plaatsvinden bij het Onderwijsplein in Neede (12 oktober). Groot aandachtspunt is hierbij de aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt, Noaberschap en het thema Innovatie (leren van je buren). Al met al geheel in lijn met de gedachte het stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven.     

   


G
Tijd

De werkgroepen zijn opgericht en de eerste bijeenkomsten volgen. Daarna een doorlopende activiteit.

O
Geld

De gemeente zorgt voor een jaarlijkse bijdrage aan het Platform, naast ook het bedrijfsleven, het onderwijs en de LTO. Vanaf 2018 zal het nieuwe ondernemersfonds voor de financiering van het Platform moeten gaan zorgen.