Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer.

Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer.
Portefeuillehouder
Marijke van HaarenToelichting

G
Kwaliteit

De kwaliteit van de projecten wordt gewaarborgd door de natuur en landschapsprojecten vooraf goed te toetsen/screenen, te begeleiden en vaak samen met de aannemer de oplevering te doen. Daarnaast worden jaarlijks en/of één keer in de paar jaar een monitoring gedaan.

15-09-2017

De kwaliteit van de projecten wordt gewaarborgd door de natuur en landschapsprojecten vooraf goed te toetsen/screenen, te begeleiden en vaak samen met de aannemer de oplevering te doen. Daarnaast worden jaarlijks en/of één keer in de paar jaar een monitoring gedaan.


13-09-2017

G
Tijd

Projecten ter bevordering van natuur en landschap worden o.a. gefinancieerd vanuit de Landschapsregeling (subsidieregeling vanuit de provincie). Deze regeling loopt t/m december 2018. De verwachting is na 2018 dat de Provincie Gelderland weer een Landschapsregeling openstelt.

Naast deze subsidieregeling worden er ook jaarlijks terugkerende projecten uitgevoerd.

O
Geld

Financiële onderbouwing budgetbeheer:

 

Natuur- en Landschapsbeheer: 65500000:

€40.000 wordt jaarlijks gereserveerd voor de cofianciëring van de Regeling Landschap. Er blijkt nu een overschrijding te zijn van deze post.

  • Dit heeft te maken met veel groene handhaafzaken. Het weer kadastraal uitzetten van o.a. bermen, herstellen van groene structuren en nieuwe afrastering is geboekt op de post natuur en landschapsbeheer.
  • Er is een bewustwordingsdag natuur en landschap georganiseerd in Berkelland. Dit o.a. ook ivm de vele groene handhaafzaken.
  • Jaarlijks terugkerende projecten als projecten voor de weide- en akkervogels via de agrarische natuurvereniging worden ook op deze post geboekt.
  • Er staat nu nog een bedrag van ruim €8.000 euro open welke binnenkort wordt betaald nadat de onderbouwing van de Agrarische natuurvereniging is binnengekomen. Dit resulteert in een overschrijding van meer dan € 20.000

 

Regeling Landschap Gemeente Berkelland: 99855001

  • De regeling landschap loopt volgens verwachting; er moeten nog enkele grote projecten worden afgerekend als: “gastheer van het Landschap €25.000” en de Projecten “Levend Landschap Dorpen in het Groen Geesteren €29.688”. Daarnaast is er ook nog een nieuw educatieproject voor het schooljaar 2017-2018 begroot van €22.000. Dit bedrag is overgeheveld uit een ander potje binnen de landschapsregeling en is ook afgesproken met de provincie Gelderland Ook worden er nog minimaal een 10-15 kleinere projecten vanuit particulieren ingediend vaak via de agrarische natuurverenigingen. De verwachting is dat we het totale budget van gemeente en provincie redelijk kunnen wegzetten.