Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Samenwerken met Duitsland

Samenwerken met Duitsland
Portefeuillehouder
Han BoerToelichting

G
Kwaliteit

In de samenwerking met Duitsland wordt momenteel veel energie gestoken. Denk hierbij aan:

- Bestuurlijk (Euregionaal) overleg;

- Wederzijdse raadsbezoeken; 

- Project "Grenzhoppers /Grenshoppers" (werkgroep Economie, ambtelijke deelname);

- Platform BV Berkelland. Oprichting nieuwe werkgroep "Regio / Euregio"

- Plannen voor een Euregionaal Bedrijfsbezoek / Ondernemersbijeenkomsten Euregionaal organiseren  

Op 6 september 2017 is er in Winterswijk een grote euregionale bijeenkomst gehouden voor bestuurders en ondernemers.  Deze bijeenkomst was zeer succesvol en er waren naast de bestuurders zeer veel ondernemers uit het grensgebied aanwezig. Het initiatief voor deze bijeenkomst lag bij de "Grenshoppers / Grenzhoppers" groep (Economie / Wirtschaft).  Gedachte is om in 2018 nogmaals een ondernemersbijeenkomst te organiseren, waarschijnlijk vanuit Berkellands initiaitef i.s.m. de gemeente Oost - Gelre met als locatie RBT  De Laarberg.

Op 27 september zal er een ondernemersontbijt plaatsvinden op initiatief van het AIW Unternehmersverband. Dit zal in Borken plaatsvinden en ook de werkgroep "Grenzhoppers / Grenshoppers"zal hierbij aanwezig zijn.   

De projectgroep Regio / Euregio zal eind september wederom bijeenkomen. De precieze doelstelling(en) zullen dan worden bepaald, waarbij er in ieder geval zal worden gekeken naar de wederzijdse aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt en hoe hier mee om te gaan.     

 

13-09-2017

In de samenwerking met Duitsland wordt momenteel veel energie gestoken. Denk hierbij aan:

- Bestuurlijk (Euregionaal) overleg;

- Wederzijdse raadsbezoeken; 

- Project "Grenzhoppers /Grenshoppers" (werkgroep Economie, ambtelijke deelname);

- Platform BV Berkelland. Oprichting nieuwe werkgroep "Regio / Euregio"

- Plannen voor een Euregionaal Bedrijfsbezoek / Ondernemersbijeenkomsten Euregionaal organiseren  

Op 6 september 2017 is er in Winterswijk een grote euregionale bijeenkomst gehouden voor bestuurders en ondernemers.  Deze bijeenkomst was zeer succesvol en er waren naast de bestuurders zeer veel ondernemers uit het grensgebied aanwezig. Het initiatief voor deze bijeenkomst lag bij de "Grenshoppers / Grenzhoppers" groep (Economie / Wirtschaft).  Gedachte is om in 2018 nogmaals een ondernemersbijeenkomst te organiseren, waarschijnlijk vanuit Berkellands initiaitef i.s.m. de gemeente Oost - Gelre met als locatie RBT  De Laarberg.

Op 27 september zal er een ondernemersontbijt plaatsvinden op initiatief van het AIW Unternehmersverband. Dit zal in Borken plaatsvinden en ook de werkgroep "Grenzhoppers / Grenshoppers"zal hierbij aanwezig zijn.   

De projectgroep Regio / Euregio zal eind september wederom bijeenkomen. De precieze doelstelling(en) zullen dan worden bepaald, waarbij er in ieder geval zal worden gekeken naar de wederzijdse aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt en hoe hier mee om te gaan.     

 


G
Tijd

De eerste zichtbare stappen zijn zeker gezet, waarbij de wens om hier verder mee te gaan aan beide zijden van de grens duidelijk is geworden. Al met al biedt dit kansen voor een verdergaande euregionale samenwerking.  

G
Geld