Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Promoten van technische beroepen.

Promoten van technische beroepen.
Portefeuillehouder
Han BoerToelichting

G
Kwaliteit

Deze promotie loopt naar wens. Samenwerking met het Technieklokaal is goed en in februari 2017 is het "Bekiekcentrum" geopend. Daarnaast is er vanuit het Onderwijsplein zeer grote aandacht voor de aansluiting met het (lokale en regionale) bedrijfsleven, samenwerking (lokaal) staat voorop. Ook de nieuwe Projectgroep "Werkgelegenheid, School en Bedrijf" (Platform BV Berkelland) zal zich onder andere richten op promotie van technische beroepen.    +

De projectgroep heeft in september bepaald dat een van de doelstellingen ook is om een goede koppeling te maken tussen enerzijds onderwijs (stageplekken) en anderzijds bedrijfsleven. Achterliggende gedachte is om er voor te zorgen dat leerlingen goede stageplekken ( bij ondernemers binnen de gemeente) krijgen. En dan met name op gebieden (o.a. techniek)  waar nu en in de toekomst werk te vinden / krijgen is en dus vraag naar is.  

Daarnaast worden de euregionale netwerken ook steeds meer aangesproken. Van groot belang is om te kijken naar wederzijdse mogelijkheden op de arbeidsmarkt, waarbij de grens niet meer als belemmering wordt gezien.

13-09-2017

Deze promotie loopt naar wens. Samenwerking met het Technieklokaal is goed en in februari 2017 is het "Bekiekcentrum" geopend. Daarnaast is er vanuit het Onderwijsplein zeer grote aandacht voor de aansluiting met het (lokale en regionale) bedrijfsleven, samenwerking (lokaal) staat voorop. Ook de nieuwe Projectgroep "Werkgelegenheid, School en Bedrijf" (Platform BV Berkelland) zal zich onder andere richten op promotie van technische beroepen.    +

De projectgroep heeft in september bepaald dat een van de doelstellingen ook is om een goede koppeling te maken tussen enerzijds onderwijs (stageplekken) en anderzijds bedrijfsleven. Achterliggende gedachte is om er voor te zorgen dat leerlingen goede stageplekken ( bij ondernemers binnen de gemeente) krijgen. En dan met name op gebieden (o.a. techniek)  waar nu en in de toekomst werk te vinden / krijgen is en dus vraag naar is.  

Daarnaast worden de euregionale netwerken ook steeds meer aangesproken. Van groot belang is om te kijken naar wederzijdse mogelijkheden op de arbeidsmarkt, waarbij de grens niet meer als belemmering wordt gezien.


G
Tijd

Wordt een doorlopend aandachtspunt, gezien de huidige vraag / aanbod arbeidsmarkt.

G
Geld