Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Ook in 2018 neemt de gemeente deel aan het Jeugdsportfonds Nederland.

Ook in 2018 neemt de gemeente deel aan het Jeugdsportfonds Nederland.
Portefeuillehouder
Han BoerToelichting

G
Kwaliteit

Wij monitoren de deelname van het Jeugdsport Nederland via de kwartaalrapportage van de Gelderse Sport Federatie. Daarnaast is het vast agendapunt in het reguliere bestuurlijk overleg met Sport Federatie Berkelland. 

Tot en met het 2e kwartaal 2017 zijn 12 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 2.186,60.  

06-10-2017

Wij monitoren de deelname van het Jeugdsport Nederland via de kwartaalrapportage van de Gelderse Sport Federatie. Daarnaast is het vast agendapunt in het reguliere bestuurlijk overleg met Sport Federatie Berkelland. 

Tot en met het 2e kwartaal 2017 zijn 12 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 2.186,60.  


G
Tijd
G
Geld

Jaarlijks is € 6.000 beschikbaar voor de deelname