Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met het basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn.

Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met het basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn.
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

G
Kwaliteit

De leesmedia-coach van de BOA is in 6 van de 7 dorpsböke actief. De coach zorgt voor coaching  van vrijwilligers, doet leesprojecten met kinderen en zorgt voor een goede samenwerking met de school.

De leesmedia-coach (van de Bibliotheek Oost Achterhoek) is volgens afspraak nu bij de 6 betreffende böke actief. De 7e böke van Rekken krijgt de ondersteuning via school.

De ontwikkelingen zijn door de inzet van de leesmedia-coach bij alle dorpen positief. Wel is het verschil in kwaliteit en gebruik tussen de dorpsböke nog groot; dit behoort tot het aandachtsveld van de leesmedia-coach.

11-10-2017

De leesmedia-coach van de BOA is in 6 van de 7 dorpsbökes actief. De coach zorgt voor coaching  van vrijwilligers, doet leesprojecten met kinderen en zorgt voor een goede samenwerking met de school.

De leesmedia-coach (van de Bibliotheek Oost Achterhoek) is volgens afspraak nu bij de 6 betreffende bökes actief. De 7e böke van Rekken krijgt de ondersteuning via school.

De ontwikkelingen zijn door de inzet van de leesmedia-coach bij alle dorpen positief. Wel is het verschil in kwaliteit en gebruik tussen de dorpsbökes nog groot; dit behoort tot het aandachtsveld van de leesmedia-coach.


22-09-2017

De leesmedia-coach van de BOA is in 6 van de 7 dorpsbokes actief. Ze zorgt voor coaching  van vrijwilligers, doet leesprojecten met kinderen en zorgt voor een goede samenwerking met de school.

Rekken krijgt ondersteuning via basisschool

Ze willen graag de leesmedia-coach ook graag in 2018 inzetten.

De wens van de dorpsbökes om de leesmedia-coach ook in 2018 in te kunnen zetten is mogelijk. De combinatiefunctionaris in deze vorm krijgt een vervolg.

De ontwikkelingen zijn door de inzet van de leesmedia-coach bij alle dorpen positief. Wel is het verschil in kwaliteit en gebruik tussen de dorpsbökes nog groot


G
Tijd
G
Geld

De gemeente geeft elke böke jaarlijks € 5.000 subsidie. Binnen de combinatiefunctionarissen-regeling is dekking voor de inzet van de leesmediacoach.