Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Met De Bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers

Met De Bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers
Portefeuillehouder
Joke PotToelichting

Er wordt gewerkt aan maximale openstelling  van de fysieke bibliotheken.  Voor 2017 ligt de focus op Eibergen. Er loopt een onderzoek naar de juiste mix van partners en eigen personeel om dit doel te realiseren. Daarnaast is het digitale aanbod van boeken uitbreid door meer gebruik te maken van het aanbod van de Koninklijke Bibliotheek.

De bibliotheek groeit steeds meer toe naar een ontmoetingsplek voor inwoners. Senioren café, filmhuis, leesclubs, inloopcentrum en de meest recente ontwikkeling  taalhuizen dragen bij aan de ontwikkeling van de bibliotheek voor volwassenen en jongeren naar een huiskamer van participatie en ontwikkeling. Voor de jeugd oriënteert de bibliotheek zich op meer beleving en activiteiten om de jongeren meer aan zich te binden.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld